Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα αποτελεί μία νέα μορφή στον τομέα του «επιχειρείν». Βασική επιδίωξη της προσέγγισης αυτής είναι η δημιουργία ενός επιχειρησιακού μοντέλου το οποίο ασκεί μεν εμπορική δραστηριότητα αλλά ως κύριο προσανατολισμό του έχει την στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων μέσω της δημιουργίας ευκαιριών ένταξης στην αγορά εργασίας.

Οι πρώτες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) είναι πια γεγονός στην Ελλάδα και διεκδικούν μια θέση στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα αφού φαίνεται να κερδίζουν το ενδιαφέρον πολλών νέων επιχειρηματιών. Ακριβώς όπως οι επιχειρηματίες αλλάζουν το πρόσωπο των επιχειρήσεων, έτσι και οι κοινωνικοί επιχειρηματίες δρουν ως παράγοντες αλλαγής για την κοινωνία, εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες που οι άλλοι χάνουν, εφευρίσκοντας νέες προσεγγίσεις και δημιουργώντας λύσεις στα κοινωνικά προβλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1ο Συνέδριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με τίτλο «Επιχειρώντας Αλλιώς» Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 13 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 9:00 π.μ., στην αίθουσα Ερμής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ», υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η Α.Σ.ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ είναι μια κοινή πρωτοβουλία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της ΕΛΕΠΑΠ, της ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ, της εταιρίας συμβούλων επιχειρηματικής ανάπτυξης MentoringΑ.Ε. και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Σκοπός του συνεδρίου:

  • Η παρουσίαση της αξίας της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ως εργαλείο ανάπτυξης
  • Η  ενημέρωση σχετικά με πρακτικές ανάπτυξης και βιωσιμότητας της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
  • Η ανάδειξη του έργου επιτυχημένων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σε Ελλάδα και Εξωτερικό
  •  Η παρουσίαση εργαλείων για την δημιουργία νέων και την βελτίωση υφιστάμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων